PALVELUT YKSITYISILLE

PSYKOTERAPIA
• Perheongelmat
• Kriisitilanteet
• Mielenterveysongelmat
• Työuupumus

LYHYTTERAPEUTTISET KONSULTAATIOT
• Ihmissuhteet ja elämänilon löytäminen
• Ajanhallinta, henkinen hyvinvointi ja jaksaminen
• Tavoitteiden ja voimavarojen löytäminen
• Toiveiden ja tarpeiden hahmottaminen;
pulmien ratkaiseminen