PALVELUT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE

KOULUTUS mm.
• Työhyvinvointi ja jaksaminen
• Stressi. Hyvä renki, huono isäntä
• Vaikeiden asiakastilanteiden kohtaaminen
• Ratkaisevasti parempi kehityskeskustelu
• Konfliktien ja kriisien selvittäminen
• Työpaikan pelisäännöt
• Kuinka tuen alaistani YT-neuvotteluissa
• Ratkaisukeskeinen työskentelytapa
sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä

TYÖNOHJAUS
• Perustehtävien tutkiminen ja tukeminen
• Työn ja persoonan yhteensovittaminen
• Oppiminen ja kasvaminen

KEHITTÄMINEN
• Esimiestyöskentelyn parantaminen ja valmennus
• Työtavoitteiden sisäistäminen
• Työmotivaation tarkastelu ja löytäminen
• Työhyvinvoinnin lisääminen
• Yhteistyön parantaminen
• Ongelmatilanteiden ratkaiseminen
• Ratkaisukeskeisen työmenetelmän sisäistäminen

COACHING
• Esimiestyöskentelyn parantaminen
• Ammatillisen suorituskyvyn ja
osaamisen parantaminen
• Valmennus työyhteisön
suorituskyvyn parantamiseen